Składanie petycji - Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Biuletyn Informacji Publicznej

Składanie petycji

Petycje składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycję można składać w formie pisemnej lub elektronicznej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:

Sekretariat

Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pokój nr 107

nr faksu: 91 481 35 08

e-mail:  sekretariat.stargard@sc.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 09.11.2015
Data modyfikacji : 25.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Famulski
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Famulski Oficer Prasowy KPP Stargard
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Famulski

Nawigacja

do góry