Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO - Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Biuletyn Informacji Publicznej

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie. Kontakt: ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard, tel. 47-78-29-622, w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30, faks 47-78-29-508.

 

Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz jego zastępcę. Adres mailowy: iod.kpp.stargard@sc.policja.gov.pl. Dane Inspektora Ochorny Danych oraz jego zastępcy na stronie BIP KPP w Stargardzie.

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana korespondencji.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

Pani / Pana dane osobowe:

    • będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

    • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

KPP w Stargardzie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku nie podania danych rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana korespondencji nie będzie możliwe.

Metryczka

Data publikacji : 19.11.2020
Data modyfikacji : 25.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Wojsznarowicz Oficer Prasowy KPP Stargard
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Wojsznarowicz

Nawigacja

do góry