Opłaty - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty

CZYNNIKI BRANE POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU OPŁAT ZA NIETYPOWE WNIOSKI O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

 

            Informujemy, że ustawa o dostępie do informacji publicznej pozwala na nakładanie opłat przy realizacji wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Niemniej jednak, opłata może być pobrana jedynie jeżeli informacja udostępniania jest na wniosek oraz jej przygotowanie zgodnie z wnioskiem wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.


Przy ocenie kosztów każdorazowo pod uwagę będą brane następujące czynniki:

-         liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,

-         czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,

-         koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),

-         koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

Metryczka

Data publikacji : 08.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Famulski Oficer Prasowy KPP Stargard
do góry