Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Biuletyn Informacji Publicznej

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Zgodnie ze wskazaną ustawą Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W STARGARDZIE

 

1) zobowiązuje się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie”,

2) zobowiązuje się do wskazania daty pozyskania danej informacji,

3) zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Poiwiatową Policji w Stargardzie danej informacji, o ile została ona określona,

4) zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie formy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom,

5) zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej do ponownego wykorzystania na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem wówczas należy złożyć stosowny wniosek.

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOIWEGO POLICJI W STARGARDZIE
 ZA PRZEKAZYWANE INFORMACJE

 

            Ponowne wykorzystywanie wszelkich informacji sektora publicznego następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników. Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.

Metryczka

Data publikacji : 08.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Famulski Oficer Prasowy KPP Stargard
do góry